Wady odlewów ze stopów metali nieżelaznych. Identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

Wady odlewów ze stopów metali nieżelaznych. Identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

On grudzień 30, 2020,

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych.

Celem szkolenia jest omówienie i zaprezentowanie wad odlewów wykonywanych różnymi technologiami ze stopów metali nieżelaznych. Omówiony zostanie wpływ technologii na powstawanie wad oraz przedstawione zostaną sposoby zapobiegania wadom.

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Podstawowe informacje o rodzajach wad występujących w odlewach ciśnieniowych.
  2. Wybrane metody badań nieniszczących.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256