PROCESY

  • Proces żeliwiakowy – intensyfikacja procesu – wykorzystanie materiałów odpadowych
  • Nowoczesna kontrola procesu metalurgicznego wytapiania żeliwa
  • Topienie żeliwa i staliwa w piecach indukcyjnych
  • Piece indukcyjne – konstrukcja i rozwój