Podstawy technologii odlewania ciśnieniowego

Podstawy technologii odlewania ciśnieniowego

On grudzień 30, 2018,

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych.

Celem szkolenia jest poznanie ogólnych wiadomości w zakresie technologii klasycznej i specjalnych odlewania pod ciśnieniem oraz zapoznanie się z nowościami w zakresie odlewania pod wysokim ciśnieniem.

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Podstawowe informacje o maszynach ciśnieniowych i technologii odlewania ciśnieniowego.
  2. Technologie specjalne odlewania ciśnieniowego.
  3. Urządzenia peryferyjne (dozowniki ciekłego metalu, piece urządzenia kontrolne, roboty do odbioru odlewów itp.).

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00)

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256