MATERIAŁY

  • Nietrwałe formy odlewnicze z mas ze spoiwami nieorganicznymi
  • Masy syntetyczne (klasyczne masy bentonitowe)
  • Sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową