Category Archives : Wady odlewów

Wady odlewów ze stopów metali nieżelaznych. Identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest omówienie i zaprezentowanie wad odlewów wykonywanych różnymi technologiami ze stopów metali nieżelaznych. Omówiony zostanie wpływ technologii na powstawanie wad oraz przedstawione zostaną sposoby zapobiegania wadom. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o rodzajach wad występujących w…