Category Archives : TECHNOLOGIE

Podstawowe zasady konstruowania form ciśnieniowych. Dobór parametrów odlewania ciśnieniowego

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest poznanie ogólnych wiadomości w zakresie konstruowania form do odlewania pod ciśnieniem i nabycie umiejętności doboru parametrów odlewania pod ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawy prawidłowej konstrukcji form ciśnieniowych. Dobór parametrów odlewania ciśnieniowego. Czas trwania: 1 dzień…

Podstawy technologii odlewania ciśnieniowego

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest poznanie ogólnych wiadomości w zakresie technologii klasycznej i specjalnych odlewania pod ciśnieniem oraz zapoznanie się z nowościami w zakresie odlewania pod wysokim ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o maszynach ciśnieniowych i technologii odlewania ciśnieniowego….