Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki…

Charakterystyka morfologiczna i fazowa mikrostruktury materiałów polikrystalicznych, wielofazowych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych

Celem szkolenia jest przedstawienie sformalizowanych strategii kompleksowych, komplementarnych badań mikrostruktury materiałów polikrystalicznych definiowanych na potrzeby kontroli jakości, ekspertyz poeksploatacyjnych, projektowania nowych materiałów i technologii, zgodnie z zadanymi kryteriami. Zakres tematyczny szkolenia Wykład: Definicja mikrostruktury, z uwzględnieniem jej roli jako kryterium…