Category Archives : BADANIA LABORATORYJNE

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

On grudzień 30, 2020, Posted by , In BADANIA LABORATORYJNE, With Możliwość komentowania Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki preparatyki próbek ze stopów żelaza do badań metalograficznych, praktyczne aspekty…

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

On grudzień 30, 2020, Posted by , In BADANIA LABORATORYJNE, With Możliwość komentowania Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki preparatyki próbek ze stopów żelaza do badań metalograficznych, praktyczne aspekty…

Charakterystyka morfologiczna i fazowa mikrostruktury materiałów polikrystalicznych, wielofazowych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych

On grudzień 17, 2020, Posted by , In BADANIA LABORATORYJNE, With Możliwość komentowania Charakterystyka morfologiczna i fazowa mikrostruktury materiałów polikrystalicznych, wielofazowych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych została wyłączona

Celem szkolenia jest przedstawienie sformalizowanych strategii kompleksowych, komplementarnych badań mikrostruktury materiałów polikrystalicznych definiowanych na potrzeby kontroli jakości, ekspertyz poeksploatacyjnych, projektowania nowych materiałów i technologii, zgodnie z zadanymi kryteriami. Zakres tematyczny szkolenia Wykład: Definicja mikrostruktury, z uwzględnieniem jej roli jako kryterium właściwości makroskopowych materiału. Jakościowe i ilościowe charakterystyki mikrostruktury identyfikowane na…