BADANIA LABORATORYJNE

  • Współczesne metody badań odlewniczych materiałów formierskich
  • Podstawy nowoczesnych badań mikrostrukturalnych
  • Wysokotemperaturowa korozja materiałów metalowych
  • Optyczna spektrometria emisyjna stopów żelaza
  • Badania nieniszczące