Obrazek domyślny

Elżbieta Tomczyk

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki…

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki…

Wady odlewów. Identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest omówienie i zaprezentowanie wad odlewów wykonywanych różnymi technologiami ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Omówiony zostanie wpływ technologii na powstawanie wad oraz przedstawione zostaną sposoby…

Podstawy odlewnictwa / technologie odlewnicze / wady odlewów / wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych technologii odlewniczych oraz metod wykonywania form i rdzeni odlewniczych. Rozwinięcie wiedzy w zakresie terminologii i przyczyn powstania wad w odlewach ze stopów żelaza oraz metali nieżelaznych. Wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów. Zakres…

Wysokotemperaturowa korozja materiałów metalowych

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z zagadnieniem korozji wysokotemperaturowej, która występuje w strategicznych gałęziach przemysłu, powodując niekiedy wysokie straty zarówno materiałowe, jak i finansowe. Zakres tematyczny szkolenia 1. Korozja wysokotemperaturowa stopów na bazie żelaza, niklu, tytanu: korozja wysokotemperaturowa w atmosferach…

Sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu sypkich mas samoutwardzalnych z żywicą furfurylową oraz jej wykorzystanie w praktyce odlewniczej. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady Charakterystyka żywicy…

Materiały formierskie (syntetyczne masy bentonitowe, sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową)

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu klasycznych mas bentonitowych oraz jej wykorzystanie w praktyce. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady 1. Charakterystyka bentonitów: budowa, struktura i…

Podstawowe zasady konstruowania form ciśnieniowych. Dobór parametrów odlewania ciśnieniowego

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest poznanie ogólnych wiadomości w zakresie konstruowania form do odlewania pod ciśnieniem i nabycie umiejętności doboru parametrów odlewania pod ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawy prawidłowej konstrukcji…

Stopy przeznaczone do odlewania pod ciśnieniem

Szkolenie adresowane jest do pracowników produkcyjnych oraz średniego szczebla kadry kierowniczej odlewni. Celem szkolenia jest poznanie stopów przeznaczonych do odlewania pod ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o stopach dla odlewnictwa pod ciśnieniem. Charakterystyki chemiczne i mechaniczne stopów do odlewania…