Author Archives : Agnieszka Fiutowska

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

On grudzień 30, 2020, Posted by , In BADANIA LABORATORYJNE, With Możliwość komentowania Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki preparatyki próbek ze stopów żelaza do badań metalograficznych, praktyczne aspekty…

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

On grudzień 30, 2020, Posted by , In BADANIA LABORATORYJNE, With Możliwość komentowania Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki preparatyki próbek ze stopów żelaza do badań metalograficznych, praktyczne aspekty…

Podstawy odlewnictwa / technologie odlewnicze / wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów

On grudzień 30, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Podstawy odlewnictwa / technologie odlewnicze / wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów została wyłączona

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych technologii odlewniczych oraz metod wykonywania form i rdzeni odlewniczych. Rozwinięcie wiedzy w zakresie terminologii i przyczyn powstania wad w odlewach ze stopów żelaza oraz metali nieżelaznych. Wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów. Zakres tematyczny szkolenia 1. Podstawy odlewnictwa / technologie odlewnicze a. odlewnictwo…

Wysokotemperaturowa korozja materiałów metalowych

On grudzień 30, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Wysokotemperaturowa korozja materiałów metalowych została wyłączona

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z zagadnieniem korozji wysokotemperaturowej, która występuje w strategicznych gałęziach przemysłu, powodując niekiedy wysokie straty zarówno materiałowe, jak i finansowe. Zakres tematyczny szkolenia 1. Korozja wysokotemperaturowa stopów na bazie żelaza, niklu, tytanu: korozja wysokotemperaturowa w atmosferach utleniających stopów na bazie żelaza, niklu, tytanu, korozja wysokotemperaturowa w…

Charakterystyka oraz klasyfikacja metod regeneracji materiałów formierskich

On grudzień 30, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Charakterystyka oraz klasyfikacja metod regeneracji materiałów formierskich została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod regeneracji zużytej masy formierskiej. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady Co to jest regeneracja i w jakim celu się ją stosuje.  Podział metod regeneracji. Charakterystyka wybranych urządzeń do regeneracji. Część praktyczna…

Materiały formierskie (syntetyczne masy bentonitowe, sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową)

On grudzień 30, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Materiały formierskie (syntetyczne masy bentonitowe, sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową) została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu klasycznych mas bentonitowych oraz jej wykorzystanie w praktyce. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady 1. Charakterystyka bentonitów: budowa, struktura i właściwości montmorillonitu, zachowanie montmorillonitu pod wpływem temperatury. 2. Masy z…

Stopy przeznaczone do odlewania pod ciśnieniem

On grudzień 30, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Stopy przeznaczone do odlewania pod ciśnieniem została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do pracowników produkcyjnych oraz średniego szczebla kadry kierowniczej odlewni. Celem szkolenia jest poznanie stopów przeznaczonych do odlewania pod ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o stopach dla odlewnictwa pod ciśnieniem. Charakterystyki chemiczne i mechaniczne stopów do odlewania pod ciśnieniem. Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do…

Przygotowanie ciekłego metalu

On grudzień 18, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Przygotowanie ciekłego metalu została wyłączona

Szkolenie adresowane  jest do pracowników produkcyjnych oraz średniego szczebla kadry kierowniczej odlewni. Celem szkolenia jest poznanie metod topienia stopów metali nieżelaznych. Namiarowanie wsadu metalowego. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o piecach i topieniu stopów metali nieżelaznych. Kontrola jakości ciekłych stopów. Rafinacja i modyfikacja stopów. Czas trwania: 1 dzień (od godz….

Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa

On grudzień 18, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących piece indukcyjne w odlewniach żeliwa i staliwa oraz uzyskanie uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych lub dozoru. Zakres tematyczny szkolenia Charakterystyka stopów odlewniczych wytapianych w piecach indukcyjnych i metod ich wytapiania,…

Wytwarzanie elementów z proszków metali metodą Selektywnego Spiekania / Topienia Laserowego – SLS/SLM

On grudzień 17, 2020, Posted by , In Bez kategorii, With Możliwość komentowania Wytwarzanie elementów z proszków metali metodą Selektywnego Spiekania / Topienia Laserowego – SLS/SLM została wyłączona

Celem szkolenia jest poznanie podstaw teoretycznych omawianych problemów oraz problemów, na jakie można się natknąć wytwarzając elementy z proszków metali metodą SLS/SLM. Zakres tematyczny szkolenia Dzień 1: Technologia Selektywnego Spiekania / Topienia Laserowego – podstawy oraz przykładowe zastosowania procesu. Przygotowanie elementu do wytwarzania przy użyciu urządzenia Renishaw AM 250 i…