Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

On Luty 13, 2020, Posted by , In BADANIA LABORATORYJNE, With Możliwość komentowania Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA została wyłączona

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych.

Zakres tematyczny szkolenia
1. Techniki preparatyki próbek ze stopów żelaza do badań metalograficznych, praktyczne aspekty wyboru i stosowania nowoczesnych materiałów polerskich do przygotowania zgładów metalograficznych.
2. Obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych − podstawy analizy obrazu mikroskopowego.
3. Znormalizowane metody opisu, klasyfikacji i oceny mikrostruktury wg norm w aspekcie kontroli jakości i warunków technicznych odbioru odlewów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Łukasiewiczu − Instytucie Odlewnictwa w Zespole Laboratoriów Badawczych − Laboratorium Badań Struktury i Właściwości, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1200,00 zł + 23% VAT/osoby. W przypadku zgłoszonej większej liczby osób z jednego zakładu oferujemy niższą cenę ‒ 1000 zł + 23% VAT/osobę. Koszt szkolenia obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: 17 marca 2020 r.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Instytut Odlewnictwa zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@iod.krakow.pl, tel. +48 12 26 18 256

Kontakt w sprawach dotyczących zakresu tematycznego szkolenia:
e-mail: malgorzata.warmuzek@iod.krakow.pl, tel. + 48 12 26 18 317

Uczestniczy szkolenia mogą dostarczyć własne próbki do badań po uprzednim uzgodnieniu ich liczby z p. prof. Małgorzatą Warmuzek

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Comments are closed.