Sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu sypkich mas samoutwardzalnych z żywicą furfurylową oraz jej wykorzystanie w praktyce odlewniczej.

Zakres tematyczny szkolenia

Wykłady

 1. Charakterystyka żywicy furfurylowej.
 2. Masy z żywicą furfurylową:
 • przeznaczenie mas w zależności do składu,
 • stosowane aktywatory,
 • regeneracja mas formierskich z żywicą furfurylową,
 • wpływ mas z żywicą na środowisko.

Część praktyczna

 1. Przygotowanie masy z żywicą furfurylową.
 2. Wydzielalność gazów z mas.
 3. Badania wytrzymałościowe i technologiczne mas.
 4. Wykonanie form na bazie sypkiej masy samoutwardzalnej.
 5. Ocena jakości powierzchni zewnętrznej odlewów wykonanych w masach furanowych.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256