Podstawy odlewnictwa / technologie odlewnicze / wady odlewów / wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych technologii odlewniczych oraz metod wykonywania form i rdzeni odlewniczych. Rozwinięcie wiedzy w zakresie terminologii i przyczyn powstania wad w odlewach ze stopów żelaza oraz metali nieżelaznych. Wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów.

Zakres tematyczny szkolenia

1. Podstawy odlewnictwa / technologie odlewnicze

a. odlewnictwo zagadnienia podstawowe z zakresu tworzyw odlewniczych i materiałów formierskich

 • wiadomości wstępne
 • podstawowe pojęcia w odlewnictwie
 • podstawowe stopy odlewnicze

b. technologia wytopu

 • charakterystyka odlewniczych stopów żelaza
 • metody wytapiania stopów żelaza w piecach indukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem żeliwa sferoidalnego
 • nowoczesna kontrola procesu metalurgicznego wytapiania żeliwa

c. technologia formy

 • metody wytwarzania odlewów
 • materiały na formy i rdzenie odlewnicze
 • etapy wykonywania formy
 • regeneracja mas formierskich i rdzeniowych

2. Wybrane metody badań nieniszczących

3. Wady odlewów

 • wady odlewnicze i przyczyny ich powstawania
 • metody zapobiegania powstawania wad odlewniczych
 • metody kontroli jakości odlewów

4. Podstawowe informacje o rodzajach wad występujących w odlewach ciśnieniowych.

5. Określenie sposobów ograniczenia występowania wad.

6. Wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów

 • podstawy zastosowania programów CAD do wspomagania
 • procesu projektowania odlewów
 • podstawy zastosowania programów CAD i programów symulacyjnych pod kątem optymalizacji konstrukcji na potrzeby otrzymania elementu odlewanego
 • podstawy zastosowania programów CAD do wspomagania procesu projektowania technologii odlewniczej
 • podstawy weryfikacji założeń projektowanej technologii odlewniczej z zastosowaniem programów do symulacji (Flow3D, MAGMA)
 •  podstawy wykorzystania inżynierii odwrotnej oraz technik przyrostowych do wykonywania odlewów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 2 dni (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256