Materiały formierskie (syntetyczne masy bentonitowe, sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową)

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu klasycznych mas bentonitowych oraz jej wykorzystanie w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

Wykłady

1. Charakterystyka bentonitów:

 • budowa, struktura i właściwości montmorillonitu,
 • zachowanie montmorillonitu pod wpływem temperatury.

2. Masy z bentonitem:

 • dodatki do mas formierskich z bentonitem,
 • zjawisko oolityzacji,
 • odświeżanie i regeneracja mas formierskich z bentonitem,
 • wpływ mas formierskich z bentonitem na środowisko.

Część praktyczna

 1. Przygotowanie masy bentonitowej, bez dodatku oraz z dodatkiem nośnika węgla błyszczącego,
 2. Wydzielalność gazów z mas,
 3. Badania wytrzymałościowe i technologiczne mas,
 4. Wykonanie form na bazie mas bentonitowych,
 5. Ocena jakości powierzchni zewnętrznej odlewów wykonanych w ww. masach.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256