Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących piece indukcyjne w odlewniach żeliwa i staliwa oraz uzyskanie uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych lub dozoru.

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Charakterystyka stopów odlewniczych wytapianych w piecach indukcyjnych i metod ich wytapiania, ze szczególnym uwzględnieniem żeliwa sferoidalnego.
  2. Aktualne kierunki rozwoju konstrukcji pieców indukcyjnych.
  3. Sterowanie jakością żeliwa podczas wytopu – rejestracja procesu krzepnięcia (system ATAS), pomiar tlenu w ciekłym metalu (Celox- Foundry).
  4. Eksploatacja i obsługa tyglowych pieców indukcyjnych.
  5. Pokaz wytopu w piecu indukcyjnym.
  6. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa energetycznego − ochrona przeciwporażeniowa.
  7. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym.
  8. Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  9. Bezpieczeństwo i ochrona pracy.
  10. Ochrona przeciwpożarowa.

Szkolenie kończy egzamin na uzyskanie uprawnień do eksploatacji urządzeń elektrycznych lub dozoru!

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256