Wytwarzanie elementów z proszków metali metodą Selektywnego Spiekania / Topienia Laserowego – SLS/SLM

Celem szkolenia jest poznanie podstaw teoretycznych omawianych problemów oraz problemów, na jakie można się natknąć wytwarzając elementy z proszków metali metodą SLS/SLM.

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień 1:

  1. Technologia Selektywnego Spiekania / Topienia Laserowego – podstawy oraz przykładowe zastosowania procesu.
  2. Przygotowanie elementu do wytwarzania przy użyciu urządzenia Renishaw AM 250 i EOS 250xt (m.in.: struktury wsporcze – “supporty”) – oprogramowania AutoFAB oraz Materialise Magics.
  3. Przygotowanie pliku technologicznego (uwzględniającego parametry procesu) dla potrzeb urządzenia Renishaw AM 250 i EOS 250Xt.
  4. Przygotowanie urządzeń oraz uruchomienie procesu: urządzenia Renishaw AM250 oraz EOS 250Xt.

Dzień 2:

  1. Metody obróbki wykańczającej elementów wykonanych technologią SLS/SLM.
  2. Usuwanie wykonanych elementów z urządzenia SLS/SLM: przygotowanie elementów do dalszej obróbki; odcinanie elementów z płyty bazowej (obróbka cięcia drutem – WEDM); obróbka wykańczająca elementów – zajęcia przy maszynie.
  3. Modyfikacja geometrii elementów oraz rozmieszczenia / rodzaju struktur wspierających pod kątem wytwarzania meteodą SLS/SLM oraz ich obróbki wykańczającej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Wrocławska 37A, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 2 dni (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256