Procedury laboratoryjne na potrzeby laboratoriów kontroli jakości

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest prezentacja wybranych procedur laboratoryjnych z zakresu badań materiałowych, w tym badań mikroskopowych, w odniesieniu do określonych strategii kontroli jakości materiału lub wyrobu.

Zakres tematyczny szkolenia

Wykład:

  1. Procedury pobierania próbek do badań, pod katem reprezentacji materiału lub wyrobu.
  2. Wybrane techniki przygotowania próbek do badań – wpływ na poprawność wyniku.
  3. Zasady obserwacji mikroskopowych: ujawniane obrazu, tryb obserwacji i rejestracji obrazu, interpretacja obrazu z wyodrębnieniem atrybutów identyfikacyjnych oraz typowych wad materiałowych.
  4. Omówienie wybranych norm dotyczących ilościowej i jakościowej charakterystyki mikrostruktury.
  5. Zastosowanie wybranych procedur ilościowej analizy obrazu do charakterystyki mikrostruktury oraz weryfikacji znormalizowanych kryteriów na potrzeby kontroli jakości.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1-2 dni (od godz. 9.00 do 15.00) w zależności od wybranego zakresu szkolenia

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256