Charakterystyka morfologiczna i fazowa mikrostruktury materiałów polikrystalicznych, wielofazowych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych

Celem szkolenia jest przedstawienie sformalizowanych strategii kompleksowych, komplementarnych badań mikrostruktury materiałów polikrystalicznych definiowanych na potrzeby kontroli jakości, ekspertyz poeksploatacyjnych, projektowania nowych materiałów i technologii, zgodnie z zadanymi kryteriami.

Zakres tematyczny szkolenia

Wykład:

  1. Definicja mikrostruktury, z uwzględnieniem jej roli jako kryterium właściwości makroskopowych materiału.
  2. Jakościowe i ilościowe charakterystyki mikrostruktury identyfikowane na obrazach mikroskopowych (LM, SEM).
  3. Wstęp do ilościowej analizy obrazu mikroskopowego w zastosowaniu do charakterystyki obrazu mikrostruktury.
  4. Komplementarne metody analityczne identyfikacji składu fazowego materiału: in situ (EDS, EBSD) oraz objętościowe (XRD).

Zajęcia praktyczne w laboratorium: techniki przygotowania próbek do badań, obserwacje mikroskopowe, prezentacja wybranych metod analitycznych.

Czas trwania: 1-2 dni (od godz. 9.00 do 15.00) w zależności od wybranego zakresu szkolenia.

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Szkolenie obejmuje: wykłady, ćwiczenia, konsultacje, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień (od godz. 9.00 do 15.00).

Termin szkolenia: do uzgodnienia.

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu zgłosimy pisemnie na 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzamy się na obciążenie nas kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Sprawy organizacyjne:
e-mail: szkolenie@kit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 12 26 18 256