Analiza i interpretacja obrazów mikroskopowych mikrostruktury STOPÓW ŻELAZA

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest rozwiązywanie problemów kontroli jakości i warunków odbioru stopów odlewniczych i odlewów, z wykorzystaniem badań mikrostrukturalnych. Zakres tematyczny szkolenia Techniki…

Wady odlewów. Identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest omówienie i zaprezentowanie wad odlewów wykonywanych różnymi technologiami ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Omówiony zostanie wpływ technologii na powstawanie wad oraz przedstawione zostaną sposoby…

Wysokotemperaturowa korozja materiałów metalowych

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z zagadnieniem korozji wysokotemperaturowej, która występuje w strategicznych gałęziach przemysłu, powodując niekiedy wysokie straty zarówno materiałowe, jak i finansowe. Zakres tematyczny szkolenia 1. Korozja wysokotemperaturowa stopów na bazie żelaza, niklu, tytanu: korozja wysokotemperaturowa w atmosferach…

Sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu sypkich mas samoutwardzalnych z żywicą furfurylową oraz jej wykorzystanie w praktyce odlewniczej. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady Charakterystyka żywicy…

Charakterystyka oraz klasyfikacja metod regeneracji materiałów formierskich

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod regeneracji zużytej masy formierskiej. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady Co to jest regeneracja i w jakim celu się ją stosuje.…

Stopy przeznaczone do odlewania pod ciśnieniem

Szkolenie adresowane jest do pracowników produkcyjnych oraz średniego szczebla kadry kierowniczej odlewni. Celem szkolenia jest poznanie stopów przeznaczonych do odlewania pod ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o stopach dla odlewnictwa pod ciśnieniem. Charakterystyki chemiczne i mechaniczne stopów do odlewania…