Szkolenia Łukasiewicz - Krakowskiego Instytutu Technologicznego
Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarza materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii. Wśród innych obszarów badawczych Instytutu wymienić należy projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

Naukowcy Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego w najbliższej przyszłości podejmą również prace w zakresie projektowania rozwiązań materiałowych oraz technologii wytwarzania dla przemysłu energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego, a także zostanie poszerzony obszar badań nad korozją o biokorozję oraz korozję w środowisku chlorkowym.

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie gwarantuje współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie, obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

Zakres działania:

 • Prace badawcze i aplikacyjne w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania metali i stopów oraz materiałów kompozytowych
 • Opracowywanie technologii nowych tworzyw inżynierskich, a także materiałów stosowanych w procesach odlewniczych
 • Akredytowane badania właściwości i struktury materiałów
 • Kompleksowe badania metali i stopów w stanie ciekłym i ciekło-stałym
 • Prototypowanie i projektowanie w systemie RPS (Rapid Prototyping System) z uwzględnieniem najnowszych modułów symulacji komputerowej
 • Opracowywanie systemów regeneracji materiałów stosowanych w procesach odlewniczych
 • Opracowywanie systemów utylizacji odpadów powstających w procesach odlewniczych oraz odpadów z innych procesów odlewniczych
 • Analizy statystyczne dotyczące zagadnień związanych z przemysłem odlewniczym
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu odlewnictwa
 • Certyfikacja wyrobów i maszyn odlewniczych oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa
 • Informacja o aktualnie prowadzonych pracach normalizacyjnych w kraju i Europie w zakresie odlewnictwa
 • Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów
 • Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne

Zaufali nam

 • Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
 • ALUMETAL S.A.
 • Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o.
 • RONAL GROUP
 • Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o.